INFORM
DECODE
INSPIRE
DEBATE
SHARE

Vijf woorden (kernelementen) werden uit de visie gedistilleerd en omvatten de missie van SMA. Samen vormen ze de drijfveren van het verenigingsleven en formuleren ze in alle eenvoud het verwachtingspatroon van de leden en de focus van het SMA-bestuur: Inform – Decode – Inspire – Debate – Share.

Mission

INFORM

De drijfveer Inform biedt de leden de garantie dat voor elke bijeenkomst de factor ‘kennis en informatie’ centraal staat. Hiervoor wordt maandelijks een topspreker benaderd in een specifiek werkdomein om zijn/haar expertise aan de leden over te brengen (zie verder Maandelijks Aanbod).

DECODE

Naast informatie is toegevoegde waarde heel belangrijk. Vandaar dat SMA Decode zo belangrijk vindt. Hoe zorgen we ervoor dat er echt kennisdeling optreedt en dat de sessies van de sprekers ook tot inzichten leiden; het liefst bruikbaar in het eigen werkdomein. SMA hecht daarom ook groot belang aan de vragen & antwoorden ronde. Sinds 2014 is er telkens ook een journalist aanwezig die een samenvatting maakt van de presentatie en Q&A-ronde.

INSPIRE

Het SMA-platform wil zijn leden een forum aanbieden voor inspiratie. Met name de maandelijkse meetings en de daaraan gekoppelde netwerkingsessies zijn bedoeld om de leden te inspireren. Daarnaast is er op de website ook een Knowledge Center – toegankelijk enkel voor leden – dat inzichten en inspiratie aanbiedt.

SHARE

De drijfveer Share wordt vooral vertaald in de Q&A ronde en de netwerkingreceptie achteraf. Hierbij wordt met name gestreefd naar een kruisbestuiving tussen de leden onderling mede dankzij het heterogene profiel. Op deze manier kan elk lid zich in zekere mate ook benchmarken ten opzichte van de uitgewisselde kennis en contacten leggen rond een bepaald thema of issue.

INSPIRE

Het SMA-platform wil zijn leden een forum aanbieden voor inspiratie. Met name de maandelijkse meetings en de daaraan gekoppelde netwerkingsessies zijn bedoeld om de leden te inspireren. Daarnaast is er op de website ook een Knowledge Center – toegankelijk enkel voor leden – dat inzichten en inspiratie aanbiedt.

DEBATE

Het element Debate overstijgt de dimensie van passief luisteren en ideeën opdoen. SMA gelooft dat door interactie en debat sterkere en waardevollere inzichten kunnen ontstaan. In de toekomst zullen tevens workshops aangeboden worden, waarin een open debat centraal zal staan.

SHARE

De drijfveer Share wordt vooral vertaald in de Q&A ronde en de netwerkingreceptie achteraf. Hierbij wordt met name gestreefd naar een kruisbestuiving tussen de leden onderling mede dankzij het heterogene profiel. Op deze manier kan elk lid zich in zekere mate ook benchmarken ten opzichte van de uitgewisselde kennis en contacten leggen rond een bepaald thema of issue.