Algemene voorwaarden

Inschrijven voor activiteiten SMA
SMA, Ottergemsesteenweg-Zuid 808, bus 175 – 9000 Gent, België, www.sma-belgium.be.

Artikel 1. Toepassingsgebied van deze algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten die georganiseerd worden door SMA.

Artikel 2. Inschrijven voor een SMA meeting of sales training
U kan zich inschrijven voor een activiteit van SMA via uw logingegevens als SMA-lid of via het contactformulier op de website als niet-SMA lid. Indien het formulier correct ingevuld en doorgestuurd werd, ontvangt u een bevestigingsmail vanwege SMA.

Ongeveer een week voor aanvang van de activiteit ontvangt u via e-mail een bevestiging van uw deelname met praktische informatie.

Voor SMA-leden is de deelnameprijs aan 6 (zes) meetings, 3 (drie) sales opleidingen en 1 (één) kerstlunch inbegrepen in het SMA lidmaatschap.
Voor niet-leden bedraagt de deelnameprijs 195 € voor een SMA meeting en 375 € (excl. BTW) voor een sales opleiding. Betaling gebeurt na ontvangst van de factuur en voor aanvang van de opleiding. In geval van annulering is het volledig bedrag verschuldigd. De inschrijver kan zich laten vervangen door een collega.
Om de kwaliteit van de meeting en/of opleiding te garanderen, is het aantal plaatsen soms beperkt. Uit respect voor de sprekers, de organisatoren en de mensen die we moeten weigeren, vragen we de ingeschreven personen om zich aan hun verbintenis te houden.
Om SMA in staat te stellen regelmatig haar programma te verbeteren en tenvolle aan de verwachtingen van haar leden te voldoen, wordt er na elke meeting of sales training een aangepast evaluatieformulier toegestuurd. Voor sales trainingen worden de evaluaties verstuurd door UBA Belgium, partner in de organisatie van de sales trainingen. Deze antwoorden laten SMA toe om de meeting of sales training te evalueren.

Artikel 3. Annulering door SMA
Bij onvoldoende inschrijvingen of onvoorziene afwezigheid van de spreker kan SMA het evenement of activiteit annuleren. U wordt hier per mail of telefonisch van op de hoogte gebracht.

Artikel 4. Wijziging van inschrijving
Kan u zelf niet meer aanwezig zijn op de activiteit, dan kan u een collega in uw plaats sturen. Gelieve deze wijziging per mail door te geven.

Artikel 5. Kosteloos annuleren van uw inschrijving aan een evenement of opleiding
Kosteloos annuleren kan tot 1 maand voor aanvang van het evenement of opleiding. Dit kan via mail naar sma@sma-belgium.be. Bij latere annulering is 100% van het inschrijvingsgeld verschuldigd.

Artikel 6: Bewijs en toepasselijk recht
Het Belgisch recht is van toepassing. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.