SMA heeft het bijzonder genoegen om u de zeer recente resultaten voor te stellen uit de grootschalige en wereldwijde GfK studie ‘ Consumer Life 2015 ‘.  Resulterend uit ruim 30.000 bevragingen, licht deze studie toe welke nieuwe consumententrends opduiken en hoe deze zich socio-demografisch vertalen.  Meer bepaald wordt er ingezoomd op intergenerationele verschillen  (X, Y, Z) en hoe hierop in te spelen.

Welke zijn de ‘ Drivers ‘ en de ‘ Values ‘ van deze generaties en welke impact hebben deze voor de Sales Manager ? Hoe dienen we voortaan onder meer rekening te houden met de principes van deeleconomie ?  Hoe schakelen we stapsgewijze om van de rol van leverancier naar raadgever ?  Hoe passen we de principes van deeleconomie evengoed toe in onze eigen business netwerken ?  Hoe integreren en interageren we in al onze verkoop- en marketingprocessen de nieuwe vormen van kopen en verbruiken ?

Een verbluffende studie, met verbluffende resultaten die ons andermaal verplichten om ons her uit te vinden.

The place to be op 15 oktober is uiteraard het SMA Kennis- en Netwerkplatform. 

Wim BoesmansFoto Wim Boesmans, Director Home & Lifestyle GfK